donderdag 21 februari 2008

Lezing Ton van Strien over twee oude dichters in de zeventiende eeuw

Op donderdagmiddag 13 maart organiseert het VU-podium, in samenwerking met de Faculteit der Letteren, de VU-boekhandel en nog een paar instanties, in het kader van de boekenweek een themamiddag over ouderdom in de literatuur. Bij die gelegenheid wordt ook de nieuwe schrijver- op locatie, Marcel Möring, aan u voorgesteld. Een van de sprekers is Ton van Strien, docent Oudere Nederlandse letterkunde. Plaats: de VU-boekhandel. Tijd: 15-16.30 uur.

Programma:
- Marjolein van Tooren (Frans): Ouderdom bij Eric Emanuel Schmitt
- gedachten over het thema uitgesproken door Pieter Drenth, oud-rector
- muziek door Theo van den Oever
- Ton van Strien (Nederlands): Ideaal en werkelijkheid. Twee oude dichters in de zeventiende eeuw (Jacob Cats en Constantijn Huygens)
-Arko Oderwald (docent metamedica VUMC) over het thema
De lezingen duren elk ongeveer een kwartier.
Iedereen is welkom!

woensdag 20 februari 2008

Een nieuw vaderland voor de muzen

Op 6 maart aanstaande verschijnt er weer een deel van de nieuwe literatuurgeschiedenis. Een nieuw vaderland voor de muzen beschrijft literatuur en maatschappij in de lange zeventiende eeuw (ca. 1560-1700) en is geschreven door Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt. Op de feestelijke presentatie zullen een aantal jonge onderzoekers spreken over hun onderzoek en de nieuwe literatuurgeschiedenis, waaronder ook Nina Geerdink.

Graduate conference Nederlandse letterkunde

Nina Geerdink organiseert met een aantal studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht een graduate conference voor de letterkundige neerlandistiek, waarin nationale en disciplinaire grenzen doorbroken mogen worden: Grenzeloos! Het congres zal van 18-20 september 2008 plaatsvinden in Utrecht. Alle masterstudenten en promovendi Nederlandse letterkunde worden uitgenodigd deel te nemen. De volledige tekst van de call for papers vind je op de website.

Wisseling van de wacht redactie TNTL

Jarenlang zat Ton van Strien in de redactie van het prestigieuze Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Binnenkort geeft hij het stokje door aan VU-collega Nelleke Moser. Net als Ton van Strien zal Nelleke Moser binnen de redactie verantwoordelijk zijn voor de letterkunde van de zestiende en zeventiende eeuw.

dinsdag 19 februari 2008

Excursie naar de bibliotheek van Artis

Prof. dr. Johan Koppenol - hoogleraar Oudere Neder-landse Letterkunde aan de VU - heeft dr. Piet Verkruijsse, interim-conservator van de Artis-bibliotheek, bereid gevonden om op vrijdag 7 maart a.s. een groep belangstellenden van de VU te ontvangen en rond te leiden. De bibliotheek van Artis herbergt een unieke en vaak spectaculair geïllustreerde collectie boeken, handschriften over dieren en de natuur die ook voor modernisten fascinderend zijn; ook is er een fraaie collectie prenten. De bibliotheek is bovendien bevestigd in een al even momumentaal 19de-eeuws onderkomen.Wie kennis wil maken met deze bibliotheek, kan zich bij Koppenol opgeven (per mail: jm.koppenol@let.vu.nl). De ontvangst en rondleiding begint om 13.30 en zal ruim anderhalf uur duren. Na afloop borrel of apen kijken. Wie op de opgegeven tijd niet kan, maar wel geïnteresseerd is, kan dat ook aan Koppenol laten weten: bij voldoende belangstelling zal de mogelijkheid van een latere, tweede excursie worden onderzocht.