woensdag 20 mei 2009

Dag van de Amsterdamse Geschiedenis

Op 6 juni a.s. wordt voor het eerst de DAG van de Amsterdamse geschiedenis georganiseerd door het Stadsarchief Amsterdam, het Parool, Historisch Nieuwsblad, Ons Amsterdam en het Amsterdams Historisch Museum. Op 50 Amsterdamse locaties worden gedurende de hele dag, door tal van prominenten, deskundigen en ooggetuigen, verhalen verteld over de desbetreffende plekken. Van huizen van particulieren, waar vroeger invloedrijke en inspirerende persoonlijkheden hebben gewoond (bijv. René Descartes of Annie M.G. Schmidt) tot openbare gebouwen en cafés waar zich een aantal uitzonderlijke voorvallen heeft voorgedaan.

Johan Koppenol is een van de verhalenvertellers op deze dag. Hij spreekt bij de poort van de eerste schouwburg van Amsterdam over zeventiende-eeuws toneel. Voor de opening van de eerste schouwburg van Amsterdam aan de Keizersgracht schreef Joost van den Vondel in 1637 het stuk ‘Gijsbrecht van Aemstel’. De poort is nog steeds tezien, maar op deze plek is nu een van de chicste hotels van Amsterdam gevestigd: Hotel the Dylan (Keizersgracht 384). Johan Koppenol spreekt om 13.00 uur en om 14.00 uur.

Zie voor informatie over deelname en de rest van het programma de website van het Amsterdams Historisch Museum.

Uitgaan op niveau

Op 24 april jl. is feestelijk afscheid genomen van Ad Zuiderent, collega moderne Nederlandse letterkunde. (Zie het weblog van onze collega's moderne letterkunde voor meer informatie over en foto's van het afscheid.)

Ter ere van Ads afscheid is een boek samengesteld door Dick van Halsema, Johan Koppenol en Ben Peperkamp: Uitgaan op niveau. Vriendenboek voor Ad Zuiderent. Het bevat ruim dertig bijdragen - gedichten, grafiek, essays en studies - rond het thema 'uitgaan'. (Oud-)medewerkers van de afdeling historische letterkunde schreven de volgende bijdragen:
* Henk Duits, 'Een homo politicus in spe kijkt rond. De jeugdige Pieter Hooft reist door Frankrijk' (p. 38-44)
* Johan Koppenol, 'Met een dubbele agenda naar de schouwburg. Toneelbezoek in de zeventiende eeuw' (p. 83-88)
* Nelleke Moser, Lezen in de buitenlucht. Pastoraal vermaak in vroegmoderne fictie' (p. 120-126)
* Marijke Spies, 'Google: 28 mei 1944' (p. 154-155)
* Ton van Strien, 'De dichter in het museum' (p. 157-163)
* Roel Zemel, 'Op weg naar Avalon' (p. 172-177)

Uitgaan op niveau is uitgegeven door Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam & Nodus Publikationen Münster en te bestellen door 15 euro over te maken op giro 5354737 t.n.v. Johan Koppenol te Berkhout, o.v.v. 'Boek Zuiderent'; het boek kan ook tegen contante betaling worden afgehaald op kamer 11A-16 van het hoofdgebouw van de VU.

The Dutch in the World

Met het bachelorvak Dutch Literature and Culture in the Golden Age participeert de vakgroep historische letterkunde van het Nederlands in een nieuwe Engelstalige interdisciplinaire minor. De minor, The Dutch in the World, beoogt met buitenlandse en Nederlandse studenten geschiedenis en cultuur van Nederland te onderzoeken vanuit een internationaal perspectief. Andere vakken worden aangeboden door (kunst)historici en modern letterkundigen. De minor wordt voor het eerst aangeboden in het eerste semester van collegejaar 2009-2010.

Het vak Dutch Literature and Culture in the Golden Age wordt verzorgd door Johan Koppenol en Nelleke Moser en zal aangeboden worden in periode 2. Zie de studiegids voor meer informatie.
De minor The Dutch in the World wordt mede-gecoördineerd door Nina Geerdink. Geïnteresseerde studenten of andere mensen met vragen of opmerkingen kunnen zich tot haar wenden.