donderdag 8 juli 2010

Reading Anthologies in Renaissance Europe

Van 19 tot 21 juli vindt in Dublin het congres READING ANTHOLOGIES IN RENAISSANCE EUROPE 1450-1650 plaats. Nelleke Moser houdt daar een lezing getiteld 'Nested Texts: Dutch Printed Anthologies containing 'booklets' in manuscript and print'. Aan de hand van samenhangende clusters van teksten in gedrukte verzamelbundels (met name Den Nederduytsche Helicon uit 1610) laat zij zien hoe de handschriftelijke overlevering van teksten een rol speelde bij de totstandkoming en structurering van deze gedrukte bundels.

Het congres vindt plaats op het Trinity College in Dublin en wordt georganiseerd door het Centre for Medieval and Renaissance Studies (CMRS). Het volledige programma is te downloaden in de agenda op de website van het CMRS.