donderdag 21 oktober 2010

Coornherts Brieven-boeck

In een nieuw boek over Coornhert schreef Johan Koppenol een artikel over diens Brieven-boeck: 'Brieven aan de samenleving: Coornhert, zijn uitgevers en het Brieven-boeck'

Het artikel is opgenomen in Jaap Gruppelaar en Gerlof Verwey (red.), D.V. Coornhert (1522-1590): polemist en vredezoeker. Bijdragen tot plaatsbepaling en herwaardering. Amsterdam 2010. (p. 65-83)

Over het boek: de betekenis van Dirck Volkertszoon Coornhert als humanist en politicus is in vergetelheid geraakt. Pas in de twintigste eeuw werd Coornhert herontdekt en is een gedeelte van zijn omvangrijke schriftelijke nalatenschap ontsloten. Deze bundel bouwt voort op die herontdekking. Een aantal onderzoekers op het gebied van de geschiedenis van cultuur, godsdienst, filosofie en letterkunde levert bouwstenen voor een nieuwe historische plaatsbepaling en herwaardering van een van de meest spraakmakende persoonlijkheden in de Nederlanden van de zestiende eeuw.
Met bijdragen van Ruben Buys, Jaap Gruppelaar, Johan Koppenol, Henk Nellen, Mirjam van Veen, Gerlof Verwey en Gerrit Voogt.

dinsdag 12 oktober 2010

Erfgoed! in Antwerpen

In een Vlaams-Nederlandse samenwerking organiseren het Huygens Instituut, het Letterkundig Museum, het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie en het Letterenhuis (Antwerpen) op woensdag 13 oktober een symposium met de titel Erfgoed!

Centraal staat de vraag hoe we ervoor zorgen dat ons literaire erfgoed zijn weg vindt naar het publiek? Verschillende vormen van ontsluiting komen aan bod: tekstedities, digitale archieven, tentoonstellingen, hertalingen, verfilmingen.

Johan Koppenol zal op deze dag een lezing verzorgen over tekstedities, getiteld 'De wetenschappelijke editie als basis voor andere vertaalslagen'.

Zie voor meer informatie en het volledige programma de website van het Letterenhuis.