donderdag 7 juli 2011

Knippen en plakken


Van 23 tot en met 25 augustus vindt in Lausanne het congres Des manuscrits antiques à l’ère digitale. Lectures et littératies / From Ancient Manuscripts to the Digital Era. Readings and Literacies plaats. Nelleke Moser houdt hier op 25 augustus de lezing ‘Textual Malleability in Multi-Modal Media: a Diachronic Approach’, waarin zij zich afvraagt in hoeverre de manier waarop vroegmoderne lezers omgingen met woord en beeld te vergelijken is met de manier waarop hedendaagse gebruikers van internetbronnen dat doen. Is knippen en plakken niet van alle tijden?

Margaretha Mels in Reading

Van maandag 18 tot en met woensdag 20 juli 2011 vindt in Reading de Early Modern Studies Conference plaats. Het thema van dit jaar is Communication and Exchange. Een deel van het congres is gericht op verzamelhandschriften en ‘commonplace books’. In dit kader geeft Nelleke Moser op dinsdag 19 juli een lezing over de Engelse fragmenten die Margaretha Mels in de tweede helft van de zeventiende eeuw in haar verzamelhandschrift noteerde. Mels vormt daarmee een uitzondering op het algemene beeld dat de Engelse taal en literatuur slechts in beperkte mate doordrongen in de Republiek. Welke teksten neemt zij in haar verzameling op, hoe kwam zij aan deze teksten, en hoe bijzonder was haar beheersing van het Engels in die tijd?

[Afbeelding: openingspagina uit het handschrift van Margaretha Mels]

Handschrift en publieke opinie

Zojuist verscheen bij uitgeverij Brill de bundel Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650, onder redactie van Jan Bloemendal, Arjan van Dixhoorn en Elsa Strietman. In deze bundel staat een artikel van Nelleke Moser, ‘Manuscript Pamphlets and Made-Up Performances: New Sources and Challenges in the Study of Public Opinion’. Hierin belicht zij een problematische vroegmoderne bron: een onvoltooid, handgeschreven verslag van een toneelvoorstelling. Het zou gaan om een toneelstuk dat Spaanse jezuieten opvoerden bij het bezoek van prins Charles van Wales aan Madrid in 1623. Krijgen we met deze tekst eindelijk inzicht in wat de prins via het theater aan propaganda kreeg voorgeschoteld, of past de tekst in een nog niet eerder bestudeerd ‘genre’ van fictieve toneelopvoeringen, bedoeld om de publieke opinie rond het bezoek van de prins en zijn voorgenomen huwelijk met de Spaanse prinses te beïnvloeden?

De grenzen van de Gouden Eeuw

Wie benieuwd is naar het begin en einde van de Gouden Eeuw, moet op 27 augustus naar Gent, waar de Werkgroep Zeventiende Eeuw een congres over de grenzen van de Gouden Eeuw organiseert. Nelleke Moser trekt diachrone lijnen in ‘De onbegrensde tekst: een nieuwe Gouden Eeuw?’ Terwijl in de zeventiende eeuw teksten naar hartelust werden gekopieerd, geïmiteerd en herschreven, legde de ontwikkeling van het auteursrecht in de achttiende eeuw deze praktijken aan banden ten gunste van het ideaal van de afgeronde, door de auteur beoogde tekst. Met de introductie van nieuwe media krijgen lezers opnieuw de mogelijkheid om zich teksten toe te eigenen, ze te kopiëren en te bewerken.