woensdag 7 januari 2009

Pleidooi voor een auteursgerichte benadering

Op het Tweede congres Nederlandse literatuur, dat op vrijdag 16 januari te Leuven gehouden wordt, zal Nina Geerdink een paper presenteren getiteld 'Elk speelt zijn rol? (Re)presentaties van de vroegmoderne ‘gelegenheidsdichter'.

Het congres, Cross over. De plaats van de tekst, biedt letterkundige neerlandici van de verschillende perioden gelegenheid van gedachten te wisselen over hun onderzoek. Nina Geerdink neemt deel aan de middagsessie 'Tekst en auteur'. Haar paper is een pleidooi voor een auteursgerichte benadering van sociale poëzie uit de zeventiende eeuw. In het paper worden mogelijkheden verkend voor de omgang met de vroegmoderne auteur in literair-historisch onderzoek. Er wordt een voorstel gedaan dat geïllustreerd wordt in een kleine casus waarin werk van Jan Vos (1610-1667) centraal staat. [Illustratie: portret van Jan Vos, met onderschrift van Vondel]

Zie voor meer informatie over het congres de website.