vrijdag 10 april 2009

Impulsen voor het literatuuronderwijs

Op 15 mei 2009 organiseren de Faculteit der Letteren en het Onderwijscentrum VU in samenwerking met Stichting Lezen een bij- en nascholingsdag voor leraren Nederlands en GLO: Impulsen voor het literatuuronderwijs. Johan Koppenol houdt op deze dag een lezing, getiteld 'Het 'Loterij spel'. Gedoe rondom een actie': In 1596 schreef de Leidse dichter Jan van Hout het 'Loterij spel', dat een rederijkersfeest moest opluisteren, maar vooral ook de steun voor een liefdadigheidsloterij moest opwekken. Gedoe rondom een actie, zoals we dat nu ook nog kennen.

Het programma begint met een plenaire bijeenkomst waarin naast de lezing van Johan Koppenol een lezing verzorgd wordt door hoogleraar moderne letterkunde Ben Peperkamp. Daarna zijn er twee workshoprondes. Hierin komen recente ontwikkelingen in de literatuurwetenschap en de literatuurdidactiek aan de orde. Nadrukkelijk wordt ook aandacht besteed aan de vakdidactische kant van de verschillende onderwerpen. Stichting Lezen presenteert zich als Kenniscentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.

Programma
12.30 - 13.00 ontvangst, koffie/thee
13.00 - 13.45 plenaire lezingen door Johan Koppenol en Ben Peperkamp
13.45 - 14.45 workshopronde 1
14.45 - 15.15 theepauze, verplaatsen naar workshopronde 2
15.15 - 16.15 workshopronde 2
16.15 - 16.30 afsluiting

Tijdens elke workshopronde is het mogelijk in te schrijven op een
van de volgende workshops.

Praktische informatie
Bestemd voor docenten Nederlands en GLO in de bovenbouw havo/vwo
Datum en plaats: 15 mei 2009, Amsterdam Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Cursusprijs: EUR 180,00 inclusief cursusmateriaal, koffie/thee

Vragen over de inhoud van de cursus: mail naar Dick Schram, hoogleraar Literatuurwetenschap (dh.schram@let.vu.nl) of Wim Maas, vakdidacticus Nederlands (w.maas@ond.vu.nl)

Inschrijven kan tot 1 mei 2009!