dinsdag 19 februari 2008

Excursie naar de bibliotheek van Artis

Prof. dr. Johan Koppenol - hoogleraar Oudere Neder-landse Letterkunde aan de VU - heeft dr. Piet Verkruijsse, interim-conservator van de Artis-bibliotheek, bereid gevonden om op vrijdag 7 maart a.s. een groep belangstellenden van de VU te ontvangen en rond te leiden. De bibliotheek van Artis herbergt een unieke en vaak spectaculair geïllustreerde collectie boeken, handschriften over dieren en de natuur die ook voor modernisten fascinderend zijn; ook is er een fraaie collectie prenten. De bibliotheek is bovendien bevestigd in een al even momumentaal 19de-eeuws onderkomen.Wie kennis wil maken met deze bibliotheek, kan zich bij Koppenol opgeven (per mail: jm.koppenol@let.vu.nl). De ontvangst en rondleiding begint om 13.30 en zal ruim anderhalf uur duren. Na afloop borrel of apen kijken. Wie op de opgegeven tijd niet kan, maar wel geïnteresseerd is, kan dat ook aan Koppenol laten weten: bij voldoende belangstelling zal de mogelijkheid van een latere, tweede excursie worden onderzocht.

Geen opmerkingen: