woensdag 20 februari 2008

Graduate conference Nederlandse letterkunde

Nina Geerdink organiseert met een aantal studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht een graduate conference voor de letterkundige neerlandistiek, waarin nationale en disciplinaire grenzen doorbroken mogen worden: Grenzeloos! Het congres zal van 18-20 september 2008 plaatsvinden in Utrecht. Alle masterstudenten en promovendi Nederlandse letterkunde worden uitgenodigd deel te nemen. De volledige tekst van de call for papers vind je op de website.

Geen opmerkingen: