woensdag 7 mei 2008

Johan Koppenol over Coornherts verdraagzaamheid

Op vrijdag 30 mei 2008 houdt Johan Koppenol een lezing aan de UvA, getiteld 'Coornherts verdraagzaamheid: persoonlijke overwegingen en openbaar debat in de brieven.'
Coornhert is een van de eerste Nederlandstalige auteurs van wie een verzameling brieven werd uitgegeven, namelijk in het Brieven-boeck van 1626. Dat boek is een intrigerende, maar ook buitengewoon complexe bron. Coornherts brieven werden duidelijk belangrijk genoeg geacht om te verzamelen (er bestaat ook een handschriftelijke verzameling) en zelfs lang na zijn dood nog een publiek te vinden en een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Maar dat roept wel vragen op over de oorspronkelijke status van deze brieven. Werden die geschreven met het oog een bijdrage te leveren aan het publieke debat, of waren het in eerste instantie persoonlijke geschriften, slechts bedoeld voor de ogen van de geadresseerde(n)? In mijn lezing zal ik eerst ingaan op de brieven als bron, en aan de hand van de tolerantieproblematiek zoals die uit de brieven spreekt, stilstaan bij het dubbele, zowel persoonlijke als openbare karakter ervan.

Locatie: Universiteitsbibliotheek UvA, Afdeling Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam
Tijd: 15.30-16.10

Geen opmerkingen: