woensdag 24 september 2008

Nina Geerdink over de nieuwe literatuurgeschiedenis

Enige maanden geleden verscheen een lijvig deel van de nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis. In Een nieuw vaderland voor de muzen, het vierde deel uit de reeks, staat de literatuur van de lange zeventiende eeuw (1560-1700) centraal. In het laatste nummer van Nederlandse letterkunde (13-2) geven vijf jonge onderzoekers, waaronder Nina Geerdink, hun visie op het boek vanuit het perspectief van hun eigen onderzoek. De artikelen zijn gebaseerd op de laudatio's die tijdens de boekpresentatie werden uitgesproken.
In de laatste Nieuwsbrief voor afgestudeerden van de opleiding Nederlands van de Vrije Universiteit Amsterdam schreef Nina Geerdink ook nog een bespreking van het boek.

Geen opmerkingen: