donderdag 2 juli 2009

Van Johan de Witt naar Willem III

Op het jaarlijkse congres van het Early Modern Research Centre van de Engelse University of Reading zal Nina Geerdink woensdag 8 juli aanstaande een presentatie geven getiteld 'Power and Poetry: the interaction of political and literary authorities in the Dutch Republic, 1672-1702'. Het interdisciplinaire congres draagt de titel 'Authority and authorities'. In Nina's presentatie staan de politieke gedichten van Katharina Lescailje centraal. Lescailje schreef in 1672 haar eerste politieke gedichten. Zij ondersteunde met die gedichten de gebroeders De Witt en hun republikeinse 'ware vrijheid'. In latere gedichten lijkt ze echter helemaal 'om' te zijn, net als veel andere dichters overigens, en schrijft ze gedichten die Willem III en zijn vrouw prijzen. In deze lezing wordt onderzocht hoe die ideologische draai verantwoord wordt. Lescailjes eigen autoriteit, bij collegadichters en het publiek dat haar gedichten af moest nemen, hing sterk samen met de manier waarop zij de autoriteit van de machtigste figuren van de Republiek representeert.

Geen opmerkingen: