dinsdag 19 januari 2010

Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw

Het jaarlijkse congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw zal dit jaar op de VU plaatsvinden. Ton van Strien, Johan Koppenol en Nina Geerdink maken deel uit van de congrescommissie.

Call for Papers
Op zaterdag 28 augustus 2010 organiseert de Werkgroep Zeventiende Eeuw een congres over loopbaan en carrière in de zeventiende eeuw. Plaats: Vrije Universiteit, Amsterdam.

Graag nodigt de congrescommissie geïnteresseerden uit om een bijdrage aan dit congres te leveren. De lezingen duren circa twintig minuten. De redactie van De zeventiende eeuw beslist na afloop van het congres over mogelijke publicatie van de bijdragen in het najaarsnummer van het tijdschrift.

Thema
Sociale mobiliteit hangt in de vroegmoderne tijd nog sterk samen met afkomst, maar tegelijkertijd lijkt het individu een steeds actievere rol te kunnen spelen in het vormgeven van de eigen loopbaan en carrière. Maar wat waren de mogelijkheden en beperkingen van dat individu? Welke strategieën werden gevolgd en wat waren – voor verschillende beroepsgroepen – de parameters voor succes? Welke rol speelden zelfpresentatie, netwerken, patronage of de markt?

Wij zouden deze en soortgelijke vragen graag onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken. Archiefonderzoek bijvoorbeeld kan inzicht geven in concrete carrières en in de voorwaarden waaronder die gestalte konden krijgen; analyse van (literaire) teksten en beelden kan laten zien hoe er over loopbaan en carrière gedacht werd. Werd ‘carrière maken’ überhaupt gethematiseerd en zo ja: hoe?

Wij denken aan loopbaan en carrière in handel en scheepvaart, het leger, de VOC; maar ook aan ‘carrières’ van dichters, schilders, musici, uitgevers en kunsthandelaren, geleerden en kerkelijke functionarissen. Steeds zijn wij geïnteresseerd in belang en werking van zelfpresentatie, netwerken, patronage en de markt. Lezingen zouden bijvoorbeeld kunnen gaan over:
-de mogelijkheden om carrière te maken voor vrouwen;
-het fenomeen ‘bijbaantjes’;
-het beurzensysteem dat mensen op weg hielp bij een carrière in de kerk;
-de manier waarop ‘carrière’ in schelmenromans of romans over prostituees gethematiseerd werd;
-de rol die ‘carrière maken’ speelde in het onderwijs (van wezenonderwijs tot universiteit);
-de Oranjebastaards en hun carrières in het leger;
-de ‘carrières’ van misdadigers;
-kwakzalvers en hun carrières;
-gebeurtenissen die een ‘carrière’ plotseling een andere wending geven (opwaarts dan wel neerwaarts);
-etc.

De congrescommissie roept iedereen die aan dit congres een bijdrage wil leveren op een kort voorstel voor een lezing (ca. 250 woorden) per e-mail te sturen aan Nina Geerdink (n.geerdink@let.vu.nl). Sessievoorstellen waarin meerdere lezingen tegelijkertijd worden aangeboden zijn ook van harte welkom. We ontvangen de voorstellen graag voor 2 april 2010.

De congrescommissie:
Inge Broekman (Universiteit van Amsterdam)
Nina Geerdink (Vrije Universiteit Amsterdam)
Johan Koppenol (Vrije Universiteit Amsterdam)
Marco van Leeuwen (Universiteit Utrecht/IISG)
Ton van Strien (Vrije Universiteit Amsterdam)

Geen opmerkingen: