woensdag 28 oktober 2009

Jan van Hout en de rederijkers

Johan Koppenol zal op 11 december een lezing houden over Jan van Hout en de rederijkers op het symposium Hart voor Leiden: Jan van Hout (1542-1609).

De Vereniging Jan van Hout zal in december 2009 herdenken dat haar naamgever vierhonderd jaar geleden overleed. Op vrijdag 11december a.s. is daartoe een symposium georganiseerd in de Tuinzaal van Sociëteit De Burcht. Het programma staat hieronder, meer informatie vindt u hier.

Belangstellenden kunnen zich als deelnemer inschrijven door betaling van € 20,- op postgiro 133096 of bankrekening nr. 56.63.37.150 t.n.v. de Vereniging Jan van Hout onder vermelding ‘symposium’, naam en adres. U kunt zich ook per e-mail opgeven. Eerst na ontvangst van uw betaling wordt uw deelneming definitief en krijgt u de toegangskaarten thuisgezonden. Het aantal plaatsen is beperkt, die het eerst komt, het eerst maalt.

Programma
09.30 uur Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur Welkomstwoord door voorzitter drs. W. Bleijie. Overdracht van het dagvoorzitterschap aan prof. dr. D.E.H. de Boer (Universiteit Groningen).
10.15 uur Dr. G.A.C. van der Lem (Universiteitsbibliotheek Leiden):
Jan van Hout, Willem van Oranje en de Opstand
10.45 uur Prof. dr. W. Otterspeer (Universiteit Leiden):
Het Leidse tertagram. Over Jan van Hout en de vier eerste universitaire instellingen
11.15 uur Koffiepauze
11.30 uur Prof. dr. R.C.J. van Maanen (Universiteit Leiden):
Jan van Hout als stadssecretaris
12.00 uur Discussie
12.30- 14.00 uur LUNCH
14.00 uur Boekpresentatie aan de gemeentesecretaris van Leiden, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart door auteur dr. K.J.S. Bostoen.
14.30 uur Em. prof. dr. C. Heesakkers (Universiteit van Amsterdam):
De vrienden van Jan van Hout op grond van Alba amicorum
15.00 uur Prof. dr. J.M. Koppenol (Vrije Universiteit Amsterdam):
Jan van Hout en de rederijkers
15.30 uur Theepauze
15.45 uur Drs. J.F. Dröge (Bureau voor Bouwhistorie Leiden):
Bouwen met Jan van Hout
16.15 uur Discussie
16.45 uur Borrel

Geen opmerkingen: