donderdag 5 november 2009

De 'man van het beeld' aan het woord

Op het Doktoranden- und Habilitandencolloquium (DoHa-colloquium) dat afgelopen week (30-31 oktober) aan de Freie Universität in Berlijn georganiseerd werd, heeft Nina Geerdink een presentatie gegeven. Het colloquium, dat voor Duitstalige neerlandici een jaarlijks terugkerend evenement is, werd dit jaar voor het eerst ook opengesteld voor neerlandici van buiten Duitstalige landen. Van de presentatoren werd verlangd dat ze reflecteerden op het internationale en interdisciplinaire karakter van hun onderzoek.
Nina Geerdink gaf een presentatie met de titel 'De "man van het beeld" aan het woord. Performativiteit in de beeldgedichten van Jan Vos (1610-1667)'. In deze presentatie stond de vraag centraal welke concrete rol Vos' gedichten naar aanleiding van historieschilderkunst gespeeld kunnen hebben in zijn patronagerelatie met Amsterdamse regenten. Veel van Vos' beeldgedichten naar aanleiding van historieschilderkunst werden geschreven voor regenten bij wie Vos ook thuis veel over de vloer kwam, als een soort huisdichter. Het vermoeden is dat het performatieve of theatrale karakter van zijn beeldgedichten wellicht veeleer daarmee in verband gebracht moet worden dan met de genreconventies of Vos' vermeende voorkeur voor visualiteit. Dit argument zal verder uitgewerkt worden in het proefschrift dat Nina Geerdink schrijft over de sociale verankering van Vos' dichterschap.

[illustratie: Rubens' Hero en Leander (ca. 1605), een van de schilderijen naar aanleiding waarvan Vos een gedicht schreef]

Geen opmerkingen: