woensdag 1 december 2010

Sinterklaasrijmelarij

De Facultaire Studentenraad organiseert vanavond een bijeenkomst over Sinterklaas. Vier Letterenmedewerkers uit verschillende discplines zullen een lezing geven over Sinterklaas vanuit hun eigen vakgebied. Johan Koppenol zal het hebben over de preoccupatie van Nederlanders met rijmelarij, niet alleen rond 5 december, maar ook op andere momenten.

De overige lezingen worden verzorgd door Nienke Vos (Oudheid), Agnes Groot (Kunstgeschiedenis) en Hans de Waardt (Geschiedenis).


Tijd & plaats: 1 december, 18.00-20.00u, lokaal 12A05

Geen opmerkingen: