dinsdag 14 december 2010

Jan Vos en de schilders

Het tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, het Nieuw Letterkundig Magazijn, opende deze maand met een artikel van Nina Geerdink. In het artikel, 'De man van het beeld aan het woord. Jan Vos' Zeege der Schilderkunst (1654)', laat zij zien hoe Vos lange lofdicht op de schilderkunst veeleer in verband gebracht moet worden met patronagebanden met de Amsterdamse regenten, dan met vriendschapsbanden met Amsterdamse schilders. Het betoog houdt verband met het proefschrift van Nina Geerdink, waarin de patronagerelatie tussen Vos en de Amsterdamse regenten centraal staat.

Nina Geerdink, 'De man van het beeld aan het woord. Jan Vos' Zeege der Schilderkunst (1654)', Nieuw Letterkundig Magazijn 28 (2010) 2, 45-50.

Geen opmerkingen: