donderdag 23 december 2010

Typisch Nederlandse lezers?

Onlangs verscheen een artikel van Nelleke Moser in Huntington Library Quarterly, in een themanummer gewijd aan 'The Textuality and Materiality of Reading in Early Modern England'. In het artikel vergelijkt zij twee Nederlandse lezers uit de vroegmoderne tijd, Jacob de Moor (1538/39-1599) en zijn zoon David de Moor (1598-1643), met hun Engelse tijdgenoten op basis van de verzamelhandschriften die deze mannen aanlegden. Een belangrijk verschil is de invloed van de rederijkerij, die in Engeland ontbreekt. Verder richt het lezersonderzoek in Engeland zich tot nu toe vooral op de aristocratie en universitaire kringen, maar de vergelijking met deze Nederlandse lezers (een geƫmigreerde arts en een koopman) maakt duidelijk dat ook Engelse lezers uit de (upper) middle class meer aandacht verdienen.

Nelleke Moser, 'Migrants and Merchants. Two Early Modern Dutch Readers and Their English Contemporaries', Huntington Library Quarterly 73 (2010) 3, 471-490. De tekst van het artikel vind je hier.

[Illustratie: portretten van Jacob en David de Moor]

Geen opmerkingen: