woensdag 30 maart 2011

De sporen van Margaretha van Godewijck

In het kader van de MA-cursus 'De gedichten van Margaretha van Godewijck (1627-1677): editie en onderzoek' brachten studenten en docent Nelleke Moser op 2 maart 2011 een bezoek aan Dordrecht, de geboorteplaats van de dichteres. We werden verwelkomd op het Erfgoedcentrum DiEP, waar we haar handgeschreven dichtbundels en testament mochten inzien (zie foto). De archivaris leidde ons vervolgens rond door de stad, langs plaatsen die in het leven en werk van Van Godewijck een rol speelden. Een daarvan is de Wijnbrug (zie foto).Hierover schreef Van Godewijck het volgende gedicht (de transcriptie is verzorgd door Jeanette Huisman):

Op 't instorten vande Wyn-brugh. 1644.


Hooghe Torens, steyle wallen,
Dicke Bruggen moeten vallen;
Hoe sy trotser syn gemaeckt,
Hoe haer val te eer genaeckt.
Heden heb ick sien geschieden,
Ick, en meer dan hondert lieden,
Hoe de Wyn-brugh viel ter neer
Sonder hulp, of tegen weer.
Hoe sij is ter neer gesoncken,
Inde haven half verdroncken,
Met een vrouw, die inde noot
uyt gehaelt is, hallif doot.
Als ick dit quam aen te mercken,
Sagh ick Godes wonder wercken,
Hoe hij, dat om hooghe staet
Met syn handt ter neder slaet.
Daerom soo ghy wert verheven,
Wilt-niet al te moedigh leven,
En niet klimmen boven al,
Of u naeckt groot ongevall.

1 opmerking:

Tariq Honey zei

I completely agree with you. I really like this article. It contains a lot of useful information. I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all. And of course nice review about the application.
vakantiehuis dordogne