donderdag 7 juli 2011

Handschrift en publieke opinie

Zojuist verscheen bij uitgeverij Brill de bundel Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650, onder redactie van Jan Bloemendal, Arjan van Dixhoorn en Elsa Strietman. In deze bundel staat een artikel van Nelleke Moser, ‘Manuscript Pamphlets and Made-Up Performances: New Sources and Challenges in the Study of Public Opinion’. Hierin belicht zij een problematische vroegmoderne bron: een onvoltooid, handgeschreven verslag van een toneelvoorstelling. Het zou gaan om een toneelstuk dat Spaanse jezuieten opvoerden bij het bezoek van prins Charles van Wales aan Madrid in 1623. Krijgen we met deze tekst eindelijk inzicht in wat de prins via het theater aan propaganda kreeg voorgeschoteld, of past de tekst in een nog niet eerder bestudeerd ‘genre’ van fictieve toneelopvoeringen, bedoeld om de publieke opinie rond het bezoek van de prins en zijn voorgenomen huwelijk met de Spaanse prinses te be├»nvloeden?

Geen opmerkingen: