donderdag 7 juli 2011

Margaretha Mels in Reading

Van maandag 18 tot en met woensdag 20 juli 2011 vindt in Reading de Early Modern Studies Conference plaats. Het thema van dit jaar is Communication and Exchange. Een deel van het congres is gericht op verzamelhandschriften en ‘commonplace books’. In dit kader geeft Nelleke Moser op dinsdag 19 juli een lezing over de Engelse fragmenten die Margaretha Mels in de tweede helft van de zeventiende eeuw in haar verzamelhandschrift noteerde. Mels vormt daarmee een uitzondering op het algemene beeld dat de Engelse taal en literatuur slechts in beperkte mate doordrongen in de Republiek. Welke teksten neemt zij in haar verzameling op, hoe kwam zij aan deze teksten, en hoe bijzonder was haar beheersing van het Engels in die tijd?

[Afbeelding: openingspagina uit het handschrift van Margaretha Mels]

Geen opmerkingen: