woensdag 4 januari 2012

Poëzie en politiek (1760-1815)In periode 4 start een nieuwe werkgroep voor masterstudenten. We bestuderen een fascinerend handschrift uit de VU-bibliotheek, geschreven door de Oranjegezinde schoolmeester Cornelis van der Schelling tussen 1766 en 1815 (UBVU XV.00126). Naast gelegenheidswerk, verstrooiende gedichtjes en geestelijke overpeinzingen bevat de bundel twaalf gedichten die reageren op de toenmalige politieke gebeurtenissen, van de inhuldiging van stadhouder Willem V in 1766 via de strijd tegen de Fransen in 1793 en de aanstelling van Lodewijk Napoleon in 1806 tot de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Aan de hand van deze set gedichten uit een sleutelperiode uit de Nederlandse geschiedenis bestuderen we de wederzijdse relatie tussen poëzie en politiek: hoe gebruikt Van der Schelling literaire middelen en historische feiten (zoals de Opstand, 1568-1648) om zijn politieke standpunt te vertolken, en op welke wijze geeft de steeds veranderende politieke context vorm en inhoud aan zijn poëzie?

Heb je zin om een unieke bron in handen te krijgen, om je te verdiepen in een woelige periode uit de Nederlandse geschiedenis, en heb je je bachelor afgerond? Dan is dit echt een cursus voor jou!Geen opmerkingen: